chłodnie,  chłodnictwo przemysłowe
O firmie


Chłodnictwo przemysłowe

Jesteśmy firmą rodzinną działającą na rynku od 1990 roku. Zajmujemy się chłodnictwem przemysłowym w zakresie doradztwa, projektowania, kompletacji dostaw oraz montażu układów chłodniczych. Działamy głównie na rzecz sektora związanego z przetwórstwem rolno-spożywczym.

W zakresie kontrolowanej atmosfery jesteśmy wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem urządzeń włoskiej firmy Fruit Control w Polsce.

Przedmiotem działalności jest:

  • komplektacja i montaż urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • działalność usługowa w zakresie instalowania i montażu konstrukcji stosowanych w obiektach przechowalniczych;
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych, doradztwo w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego.

Chłodnie

Urządzenia stosowane przez naszą firmę są dobierane pod względem minimalnego zużycia energii elektrycznej oraz możliwie najmniej szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Uczestniczymy aktywnie w szkoleniach organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR) na terenie całego Kraju.

Nasi pracownicy ustawicznie podwyższają kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach specjalistycznych.

Nawiązujemy również współpracę w naszej dziedzinie działania z krajami sąsiadującymi.

 

chłodnie,  chłodnictwo przemysłowe