chłodnie,  chłodnictwo przemysłowe
Nasza oferta


Montaż urządzeń chłodniczych:

montaż urządzeń chłodniczych, chłodnie na owoce, chłodnie na warzywa

  • Chłodnie
  • Przechowywalnie
  • Mroźnie

  • Kontrolowana atmosfera
  • Dynamiczna kontrolowana atmosfera
  • ULO
  • Instalacje freonowe
  • Instalacje glikolowe


Projekt      -       Montaż     -    Serwis
Prowadząc swoją firmę ściśle związaną z sektorem owocowo-warzywnym często uczestniczę w szkoleniach organizowanych dla producentów przez różne organizacje oraz firmy. Tematyka szkoleń bywa różna, od środków ochrony roślin, sposobów nawożenia, do teoretycznych zagadnień związanych z fizjologią uprawy, ochrony czy przechowywania zebranych produktów. Bez wątpienia zakres przekazywanych informacji wymaga od producentów olbrzymiej wszechstronności. Uświadamia jak ciężko sprostać wymogom współczesnej technologii, prowadząc tyle zagadnień we własnym gospodarstwie.

Dokładając producentowi do łańcucha przechowalnictwo zdaje sobie sprawę z tego, że powierzam mu następne trudne i odpowiedzialne zadanie. Równocześnie mam świadomość, że bez odpowiedniego przechowania cały dotychczasowy wysiłek może pójść na marne.

Wymagania UE dla świeżych owoców i warzyw są stosowane na każdym etapie obrotu tymi produktami na rynku wewnętrznym oraz w obrocie międzynarodowym. Oznacza to, że i my musimy bezwzględnie przyjąć i stosować wymagania jakościowe dla świeżych owoców i warzyw nie tylko w obrocie zagranicą, ale także na rynku wewnętrznym. Musimy sobie w tym momencie zdać sprawę, że mówimy o jakości owoców w momencie zbioru oraz w momencie zakupu przez konsumenta.

Wielkość komór chłodniczych musi być ściśle związana ze strukturą nasadzeń w sadzie. Ich rozmiary geometryczne będą zależały od rodzaju zastosowanego opakowania, wysokości składowania i oczywiście pojemności komór.

 

Mając to, jak i inne czyniki na uwadze proponujemy Państwu wysokiej klasy chłodnie na owoce oraz chłodnie na warzywa.